ติดต่อเรา > ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
กลุ่มอินเทคค์

INTEQC GROUP INTERNATIONAL SECTION

Mr.wiboon Lapjatupon (Ph.D) President       
Email : wiboon@inteqc.com

Mr.Wichai Lapjatuporn (D.V.M.) Director
Email : Wich.l@inteqc.com

Ms.Suttinee Chobpattana Logistic Manager
(Import&Export)
Email : suttinee@inteqc.com

ประสานงาน
Email : inteqcfeed@inteqc.com

ฝ่ายขายในประเทศ
Email: sales_inteqc@inteqcgroup.com
เบอร์ติดต่อ(Tel.) : 034886-132,034886148-156
FAX : 034851-1197 ,034-886-147

ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement)
Email: procurement@inteqc.com
เบอร์ติดต่อ (Tel.): +(66)3488-6132, +(66)3488-6148-156 Ext.1132
FAX: +(66)3485-1132

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
Email: hr_inteqc@inteqc.com
เบอร์ติดต่อ (Tel.): +(66)34886-132,+(66)3488-6148-156  Ext.1061-1064
FAX: +(66)3485-1197 ,+(66)34-886-147, +(66)3485-1132

Vendor channel  
LINK: https://e-vendor.inteqcgroup.com

ติดต่อสอบถาม