กลุ่มสัตว์น้ำ
แบรนด์ ฟิชเมท
ประเภท : อาหารปลากินเนื้อและกินพืช 1
รหัสสินค้า : 4641
รายละเอียด :

รายละเอียด :

ถั่วอบไขมันเต็ม ทำให้สุกโดยขบวนการไฮโดรเทอร์มอลเทคโนโลยี (Hydrothermal Technology)

ประโยชน์ทางโภชนาการ :

  • อาหารกุ้งเล็ก
  • โปรตีนสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • ไม่มีสารตกค้าง

ขนาด 25 กก.