กลุ่มสัตว์น้ำ
แบรนด์ เวฟ
ประเภท : อาหารกุ้ง โปรตีน 38%
รหัสสินค้า : 103S
รายละเอียด :

รายละเอียด : สำหรับกุ้งกุลาดำ, กุ้งขาว และ กุ้งทะเลอื่นๆ

ส่วนประกอบสำคัญ : ถั่วอบไขมันเต็ม ทำให้สุกโดยขบวนการไฮโดรเทอร์มอลเทคโนโลยี (Hydrothermal Technology)

ประโยชน์ทางโภชนาการ :

  • โปรตีนสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • ไม่มีสารตกค้าง

ขนาดบรรจุ 25 กก.

ดาวน์โหลดเอกสาร :

WAVE brochure

1.86 MB