กลุ่มสุกร
แบรนด์ เพอเฟคค์903
ประเภท : สุกรพันธุ์และแม่เลี้ยงลูก
SKU : 903
รายละเอียด :

 

อาหารสำหรับแม่สุกรระยะเลี้ยงลูก 

ประโยชน์ทางโภชนาการ :

น้ำหนัก 30 กก.